Речник на медицинските термини

Начало | Информация | Речник на медицинските термини

F

FISH , fluorescent in situ hybridization - специален метод за определяне наличието на
увеличен брой копия на гена HER2 в ДНК при жени със зликачествен рак на млечните жлези.