Речник на медицинските термини

Начало | Информация | Речник на медицинските термини

Б

БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ - злокачествен рак на белите дробове, произхождащ от епителната им тъкан. Най-често срещани са бронхиален карцином, бронхиоалвеоларен карцином и бронхиален аденокарцином. Бронхиалният карцином е едно от най-честите злокачествени заболявания сред мъжете на възраст между 50 и 60 години. Според морфологията си се разделят на 4 основни вида – плоскоклетъчен (спиноцелуларен), дребноклетъчен, аденокарцином и недребноклетъчен карцином. В практиката,
хистологично се определят 2 основни вида – дребноклетъчен и недребноклетъчен.

БЕНИГНЕН - доброкачествен. Бенигнените тумори на са злокачествени, не се
разпространяват в околните тъкани и органи, не метастазират. Могат да станат причина
за животозастрашаваща ситуация когато с обема си пречат на функциите на околните
органи.

БЕТА КАРОТИН - форма на витамин А която се съдържа основно в жълтите и
оранжевите плодове и зеленчуци. Силен антиоксидант, играе роля в превенцията на злокачествените заболявания. Приеман във високи дози под формата на хранителна добавка може да е причина за появата на рак на белите дробове при пушачи.

БИЛАТЕРАЛЕН - разположен от двете страни на тялото. Напр. билатерален рак на
млечните жлези осначава, че заболяването се открива и в двете гърди.

БИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ - лечение, при което се използват лекарствени субстанции,
получени от живи клетки.

БИОПСИЯ - диагносточна процедура. В болнична обстановка, от специалист, се взима
малка част от тъкан или течност и се изследва под микроскоп. Така се определя за
какво точно заболяване става въпрос.

БИФОСФОНАТИ - лекарства които служат за лечение на костните метастази при
злокачествените образувания. Те подтискат костната резорбция.

БЛАСТ - незрял предшественик на белите кръвни клетки.

БОЛЕСТ НА КРОН - вид хронично възпаление на червата. При болестта на Крон, най-
често тънките черва и по-рядко колона са възпалени за дълъг период от време. Това заболяване повишава риска от развитие на злокачествено заболяване и такива състояния трябва да се проследяват отблизо.

БРАХИТЕРАПИЯ - вид лъчетерапия , при коята източника на йонизиращата енергия се
поставя в самия засегнат орган или в близост до него. Прилага се най-често за лечение
на злокачествен рак на маточното тяло и шийка, на простата, на гърдата и др.

БРОНХИ , главни бронхи - част от дихателната система. Намират се в белите дробове
и представляват разклонения на трахеята на ниво около 4-5 прешлен. Главните бронхи
заедно с техните разклонения образуват бронхиалното дърво на дихателната система.

БРОНХИАЛНО ДЪРВО - Трахеята се разделя в гръдната кухина на два главни бронха –
ляв и десен, всеки от тях се разклонява многократно и така се образува бронхиалното
дърво.

БРОНХИОЛИ - едни от крайните и най-малки разклонения на бронхите.

БРОНХОСКОПИЯ - диагностична процедура. Директно оглеждане на бронхиалното
дърво с помощта на специален уред с диагностична цел (бронхоскоп,
фибробронхоскоп).

В

ВИРУС - микрочастица, по-малка от бактерията, предизвиква инфекция в организма. Настинките най-често са вирусни инфекции. Развитието на някои злокачествени заболявания също се свързва с някои вируси. Напр. човешки папиломен вирус и злокачествен рак на маточната шийка.

Г

ГАСТРЕКТОМИЯ - хирургично отстраняване на стомаха. Бива частична или пълна.

ГАСТРЕКТОМИЯ - хирургично отстраняване на стомаха. Бива частична или пълна.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ - лекар който е специалист в лечението на болести засягащи
органите участващи в храносмилателната система.

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ - храносмилателна система. Обхваща всички органи свързани с преработването на храна в енергия за организма. От устата, през
хранопровода, червата, черния дроб и жлъчката до ануса.

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СТРОМАЛНИ ТУМОРИ (GIST) - злокачествено заноляване, сарком на меките тъкани, развива в гастрионтестиналния тракт. Представлява около 50% от всички саркоми.