Речник на медицинските термини

Начало | Информация | Речник на медицинските термини

А

АНТИЕМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ - група медикаменти които се използват за преодоляване
на гаденето и повръщането, чести странични ефекти от химиотерапията.

АНТИЕСТРОГЕН - използва се за лечение на злокачествен рак на гърдата, който е
зависим от хормона естроген.

АНТИМЕТАБОЛИТИ - група противотуморни лекарства които се намесват в обменните
процеси вътре в клетката като пречат на продукцията на ДНК, а от там и на клетъчното деление и растежа на тумора.Тъй като злокачествените клетки се делят много по-бързо от нормалните, приложението на антиметаболитите вреди предимно на тях.

АНТИОКСИДАНТИ - група благоприятни за организма вещества, основното им свойство е унищожаването на свободните радикали в него. Някои витамини като вит. С, вит. Е, бета каротин и др. са антиоксиданти. Попаднали в тялото ни с храната могат да
редуцират развитието на някои видове злокачествени тумори, но приемани в синтетичен вид като добавки могат да стимулират развитието на злокачествени процеси при някои хора.

АНТИТЯЛО - протеин произведен от клетките на имунната система. Открива се в кръвта. Антителата защитават организма от различни бактерии, вируси и други чужди елементи. Тези чужди елементи съдържат в себе си субстанции наречени антигени. Всяко антитяло е създадено за да работи срещу определен антиген.

АНТРАЦИКЛИНИ - вид химиотерапевтични лекарства, използвани, за да спрат или
попречат на развитието и растежа на раковите клетки.

АНУС - външният отвор на ректума, краят на храносмилателната система. През ануса се изхвърлят изпражненията от тялото.

АНУС ПРЕТЕР - Оперативно оформен изкуствен отвор на дебелото черво към
коремната стена.

АПОПТОЗА - генетично предопределен процес на самоунищожение на клетката, казва се също „програмирана клетъчна смърт”. Това е нормален физиологичен процес с който от организма се изчистват ненужните клетки. Нарушаването му може да доведе до неконтролируем клетъчен растеж и формирането на тумор. Раковите клетки успяват да заобиколят апоптозата, стават безсмъртни и се делят хаотично.

АРХИВНА ТЪКАН - израз който се използва за проба на тъкан, взета по време на
операция, запазена във восък за по-нататъшно изследване.

АСИМПТОМАТИЧЕН - без изразени симптоми. Понякога злокачествените болести се
развиват асимптоматично и се откриват вече в по-напреднала фаза, по-трудна за
лечение.

АСТРОЦИТОМ - доброкачествен тумор на нервната система, произхожда от
астроцитите, клетки в главния и гръбначния мозък. Обикновено не се разпространяват към други органи и тъкани. От 1993 г. СЗО въвежда стадирането на астроцитома да се определя с 4 степени, от 1 до 4, които зависят от хистологичните резултати – атипията
на клетките, пролиферативните им особености, наличие на нектози и митози. Първите две степени са с добра прогноза и имат съответно една или две от горните характеристики, докато степени 3 и особено 4 рецидивират често и са със злокачествени характеристики.

АСТРОЦИТОМ IV-та СТЕПЕН - нарича се още мултиформен глиом е най-често срещания първичен злокачествен тумор на мозъка. Разпространява се лесно към други части на мозъка.

АСЦИТ - „воднянка” - анормално наличие на свободна течност в коремната кухина.

АТИПИЧНИ МИТОЗИ - неправилни митози - при деленето си нормалната клетка
разпределя ядреното съдържание по равно меду двете дъщерни клетки. При туморите не само няма равенство, а дори майчината клетка може да „роди” три дъщерни, вместо две.

АФЕРЕЗА - филтриране на кръвта. Това е механичен метод при който се извличат
различни компоненти на кръвта. Материалът (кръв) се извлича от пациента, поставя се
в центрофуга за да се раздели на отделни компоненти.

Б

Б-ЛИМФОЦИТИ - бели кръвни телца, спомагат за формирането на антитела.

БАЗОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ - или базално-клетъчен рак на кожата – най често срещания злокачествен рак на кожата. Около 75% от случаите на злокачествен рак на кожата са базоцелуларни карциноми. Може да се разпознае по следните признаци: единична червена лъскава подутина; единично петно върху кожата с ясно определени
граници; редуващи се периоди на кървене, покриващи се със струпеи и след това зарастващи; вдлъбната област върху кожата, като белег или язва (червена, като отворена язва). Най-характерната му локализация е кожата на главата и шията (до 97%
от случаите).

БАРИЕВ СУЛФАТ - химично съединение което силно поглъща рентгеновите лъчи, поради което се употребява при рентгенови изследвания на стомашно-чревния тракт. Поради изключително малката си разтворимост бариевият сулфат е безвреден за организма.

БЕЛИ ДРОБОВЕ - на латински – pulmones, затова често медицинските термини
свързани с белите дробове започват с пулмо-. Белите дробове са органи на дихателната система. В тях се извършва газовият обмен и венозната кръв се превръща в артериална. Този процес се нарича дишане, а механизмът на дишане – дифузия. Разположени са изцяло в гръдната кухина. Отделени са от коремните органи чрез диафрагмата, а помежду си от средностението (медиастинум) и органите в него.