Речник на медицинските термини

Начало | Информация | Речник на медицинските термини

A

APC (adenomatosus polyposis coli) ГЕН - мутация в този ген е причина за развитието на болестта Фамилна Аденоматозна Полипоза (ФАП), характеризираща се с наличието на многобройни полипи в колоректалната област. Рискът от развитие на карцином при недобро лечение на ФАП е 100%.

B

BRCA1 и BRCA2 - тумор супресорни гени. Произвеждат протеини които помагат за
възстановяване на ДНК , а когато това не е възможно за унищожаването на увредените клетки. Установено е, че мутации в тези гени водят до по-висок риск от развитието на рак на гърдата или рак на яйчниците при жените.

F

FISH , fluorescent in situ hybridization - специален метод за определяне наличието на
увеличен брой копия на гена HER2 в ДНК при жени със зликачествен рак на млечните жлези.

H

HER2 - рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор. Около 25-30 % от злокачествените образувания на гърдата при изследване показват висока експресия на HER2. Този протеин стимулира растежа на клетките и когато тези на раза на гърдата го
произвеждат в големи количества, то заболяването е по-агресивно, по-бързо се разпространява. В лечението на такъв тип злокачествен рак на гърдата се използва специално разработено лекарство което подтиска производството на HER2.

R

RECIST - абревиатура на Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. RECIST е международно утвърдена система за оценяване на отговора от лечението на солидните тумори. Обикновено развитието на болестта се проследява с образни изследвания (ултразвук, КТ, ЯМР). Извършва се изследване непосредствено преди започване на
лечението , като се измерва най-дългия диаметър на наблюдаваната формация, а ако се
проследява група от тумори се измерват най-дългите им диаметри и се сумират (обща туморна маса). След време, на определен етап от лечението, образното изследване се повтаря и отново се извършват същите измервания. Оценяването става на базата на
промените в дължините на диаметрите и бива :
- пълен отговор от лечението – всички наблюдавани лезии са изчезнали;
-частичен отговор от лечението – дължините на диаметрите на проследяваните тумори са намалели с 30% и повече процента:
- липса на отговор от лечението или прогресия на болестта – дължините на диаметрите на проследяваните тумори са се увеличили с 20% или повече.
- стабилно заболяване
– дължините на диаметрите на проследяваните тумори нито са се
увеличили с 20%, нито са намалели с 30%.

А

АБДОМЕН - тази част от човешкото тяло между гръдния кош и таза. Включва следните органи – стомаха с част от хранопровода, тънките и дебелото черво, черния дроб, далака, жлъчния мехур, панкреаса и др.Абдоменът е ограничен от мембрана наречена перитонеум

АБДОМИНОПЕРИАЛНА РЕЗЕКЦИЯ - операция която се извършва при злокачествен тумор на ректума при която се извършват два среза – един в абдомена и другия около ануса. Това позволява да се отстрани ануса и тъканта около него. Тази операция налага офомянето на трайна колостома.

АБЛАЦИЯ - в медицината този термин се явява синоним на отрязване, ампутация, разрушаване.

АБЦЕС - събиране на гной в орган или в друго място от тялото

АВТОЛОЖНА КОСТНОМОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - костномозъчна трансплантация при която се използват собствени , предварително изолирани стволови клетки

АДЕНОКАРЦИНОМ - злокачествен тумор който се развива от тъканта на жлезите,
произхожда от жлизестите тъкани.

АДЕНОМ - доброкачествен тумор който произлиза от тъканта на жлезите.

АДХЕЗИЯ - срастване на тъканите след операция.Сраствания могат да се получат между органи които обокновено са разделени, могат да срастнат стените на кух орган и това да предизвика блкиране на функциите му (напр. при червата).

АДЮВАНТНО ЛЕЧЕНИЕ - по отношение на злокачествените заболявание, това е
превантивно лечение. Провежда се след хирургичното отстраняване на тумора за да се
предотврати повторната му поява.

АКСИЛА - подмишница

АКСИЛАРЕН ЛИМФАДЕНИД - възпаление на лимфните възли в подмишницата.

АКСИЛАРНА ДИСЕКЦИЯ - хирургична процедура която обикновено се провежда успоредно с отстраняване на тумор на гърдата при която се разрязва подмишницата за да се изследват лимфните възли за наличие на ракови клетки.

АКСИЛАРНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ - тези лимфни възли разположени в ямката на подмишницата.

АЛВЕОЛИ - малки кухини в белите дробове участващи в процеса на дишане. В тях се извършва газообмена.

АЛОГЕННА КОСТНОМОЗЪЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - трансплантация на костен мозък при която се използват стволови клетки от предварително подбран съвмести донор.